Bio

CAT: Marc Costa Cazali, centrat tant en la fotografia comercial, com en reportatges i retrats, actualment està desenvolupant diversos projectes personals i d’encàrrec, en els que alterna com a fotògraf, operador i realitzador de vídeo. El seu origen franco-espanyol li ha facilitat desenvolupar la seva vida professional principalment entre Espanya i França.

ESP: Marc Costa Cazali, centrado tanto en fotografía comercial, como en reportajes y retratos, actualmente esta desarrollando distintos proyectos personales y de encargo, en los que alterna como fotógrafo, operador y realizador de vídeo. Su orígen franco-español la ha facilitado desarrollar su vida profesional principalmente entre España y Francia.

ENG: Marc Costa Cazali, focused as much on commercial photography as upon reportage and portraiture, he is currently developing various personal and commissioned projects in which he serves both as photographer and as video director and cameraman. His Franco-Spanish roots have allowed his career to flourish between Spain and France.

FR: Marc Costa Cazali, spécialisé dans la photo commerciale, ainsi qu’en reportages et portraits, il est actuellement en train de développer divers projets personnels et commerciaux en travaillant comme photographe et réalisateur de vidéo. Étant de nationalité franco-espagnole, il a développé sa carrière professionnelle entre la France et l'Espagne.